Werkwijze 3D-visualisatie

AANLEVERING INFORMATIE
Digitale informatie in de vorm van DWG en DXF bestanden heeftmijn voorkeur
voor het maken van een 3D model.
 
3D MODELLEREN
De aangeleverde tekeningen worden als onderleggers gebruikt voor het maken
van het 3D model. Aangegeven wordt hoe gedetailleerd het 3D model moet worden.
 
VISUALISATIE
Het afgeronde 3D model wordt gevisualiseerd en vervolgens worden lichtbronnen,
camera standpunten, materialen e.d. ingesteld en/of toegevoegd.  In overleg met
de opdrachtgever wordt de uiteindelijke instelling bepaald. Bij animaties wordt in
overleg met de opdrachtgever een story-board gemaakt.
 
OVERLEG
Er zal nauw samengewerkt worden met de opdrachtgever. Om uw kostbare tijd te
sparen zal de hoofdzakelijke communicatie plaatsvinden via e-mail en telefoon.
 
1e fase: Overleg basis / 3D model en eventuele onduidelijkheden.
2e fase: Overleg van het visualiseren en de zo genaamde proef rendering.
 
PRODUCTEN
De basis vormt de kern van elke visualisatie. Wanneer u een visualisatie met stills
heeft laten maken dan kunt u in de toekomst voor weinig meerkosten daar
bijvoorbeeld ook een animatie van laten maken.

Wilt u meer informatie over mijn werkwijze neem dan contact met mij op.